Creixement personal per a joves

sOK KI SOK

Ens especialitzem en crear ponts de comunicació entre diferents generacions, per adquirir eines de millora per a la vida.

Què fem?

Un mètode per al creixement personal, emocional i educatiu, 

dirigit a joves i les seves famílies.

Vivim en un món on estem tot el dia interrelacionant-nos, intercanviant informacions i nous punts de vista, i és aquí on els professionals del SOK KI SOK intervenim, en el dia a dia. Treballem fonamentalment en grup, això ens permet desenvolupar diferents maneres d’interactuar i establir vincles i relacions amb els i les joves. 
Com tots els individus participants són diferents, també són diferents les experiències i les trobades que es donen a cada grup. Treballem en l’entorn més directe, a les aules i els espais que els joves coneixen per endavant. Sumant la seva experiència grupal a la nostra i creant nous coneixements emocionals, per a millorar el seu estat vital.
La generació més jove es troba transitant la cultura de la immediatesa dels resultats, no acceptant de manera saludable la frustració. Les xarxes socials i tot el que elles comporten estan educant als nostres joves de manera disfuncional. Només cal remarcar que la màxima comunicació ens encara a l’aïllament social; màxim entreteniment ens encara a dissociació de la realitat; molta obertura de la intimitat ens encara a l’alteració de la mateixa autoimatge. 

Per això el Mètode Sok ki Sok, ara més que mai, facilita eines d’Intel·ligència emocional enfocades a la millora de la comunicació intrapersonal i interpersonal, treballant valors de manera transversal i amb la pràctica de l’autoconeixement juvenil.