LES EMOCIONS
A L'AULA

Les emocions a l’aula és un programa educatiu basat en el mètode de creixement personal Sok Ki Sok, dirigit a joves en edat formativa i al seu entorn més directe, família i comunitat educativa, desenvolupat per la terapeuta i comunicadora Clara Darder.
Aquí us presentem algunes de les opcions a treballar amb els joves, podeu triar els Blocs a realitzar segons el criteri del professorat. Al final dels tres mesos, es realitzarà una sortida (excursió) on els i les joves posaran en pràctica el treballat a l’aula.

La proposta de tallers s’adaptarà a la conveniència del centre escolar. Des del Mètode recomanem, en un inici, sessions de dues hores a la setmana, sumant vuit hores al mes i vint-i-quatre hores al trimestre. Si valorem la possibilitat de realitzar una hora a la setmana, serien quatre hores i dotze al trimestre.

 

El Mètode que presentem contempla dos cursos, ara bé es pot gaudir la formació per trimestres amb una sortida al final. A continuació, expliquem en què consisteix els sis blocs, les divuit etapes i quins són els temes que es tracten en cadascuna d’elles

FORMACIÓ COGNOCERE

Etapa 1:
Demandes, ajuda i necessitats.

Sabem qui som? Com ens movem en la nostra vida? Quines virtuts i ombres ens acompanyen?

Etapa 2:
Zona de confort (ZC) i la meva implicació.

Com podem sortir de la ZC? Quines eines tenim dins del nostre per a millorar? Quines eines necessitem aprendre per a millorar els nostres límits? Per on comencem?

Etapa 3:
Autoconfiança i empatia amb el nostre entorn.

Què vull aportar al grup? Fins a on vull implicar-me? Què els passa als altres amb mi? Pot millorar la seva vida alhora que la meva?

Etapa 4:
Familia d'origen i l'aceptació. Autocritica.

Família d'origen i la seva acceptació. Autocrítica.

Sigues quin llegat m'han donat? Com em condiciona en el meu dia a dia? M'adono? Puc sostenir-ho? Sé el que és meu i el que és dels altres?

Etapa 5:
Obstacles. Comunicació interna i externa.

Què fer per a millorar? Quins obstacles em frenen? Sé com superar-los? Què m'explico de mi mateix/a? Puc/vull canviar-ho?

Etapa 6:
Objetius personals i corporals.

Estic preparat/da? Quines són les meves fites? Com aconseguir-les? Necessito ajuda per abastir-les?


Etapa 7:
Demanar ajuda potenciant el sistema VAC.

Com puc millorar el meu estat d'ànim? Del que em passa, sé detectar quina és la part que em beneficia? En què puc formar-me per a aconseguir la meva pròpia satisfacció? Com veig el món? I ell a mi? Com gestiono el que la vida em dona?

Etapa 8:
Les emocions: como gestionarles.

M'agrada el que faig? Vull seguir amb el que m'importa? Busco a algú que m'acompanyi per a fer el camí? Quines tècniques em podrien ajudar? Conec les meves ombres i les meves pors?

Etapa 9:
Projecció i critica: qué veig en els altres, que m'implica a mi

Projecció i crítica: què veig en els altres que m'implica a mi.

Quant del que critico dels altres és meu? Em faig responsable del que em pertany? M'assabento dels missatges que arriben pel meu sistema VAC?

FORMACIÓ DISCERE

Etapa 1:
Fantasies i pors. Aqui i ara.

Què evito quan fantasiejo? De quina manera miro el futur? Sabotejo els meus projectes/objectius amb les meves projeccions de futur?

Etapa 2:
Viure el presente en plena consciencia.

Sabré modificar la meva ZC? Podré créixer i identificar allò que em fa mal i allò que em fa bé per a poder-ho deixar entrar? Quins temes personals podria treballar en les Constel·lacions familiars?

Etapa 3:
Descobrir i confiar en l'amor.

Reconeixeré l'amor quan el vegi? O només em centraré en el mal i en els conflictes com fins ara? Sabré ajudar als altres? Trobaré l'equilibri entre donar i rebre?

Etapa 4:
Conèixer el nostre llegat familiar per descobrir que volem ser.

Conec les meves virtuts i les meves ombres? M'agrado? Sé identificar si el meu llegat i la meva persona representa alguna cosa de la meva família? Podré canviar el meu caràcter a millor?

Etapa 5:
Els bloquejos que generen creences limitants.

Conec a través del Eneagrama els meus traumes? Sabré tractar-los? La meva motxilla em deixarà canviar? La llum que necessito, la sabré identificar per a poder avançar?

Etapa 6:
Trobar l'energia corporal per avançar en comú

Els meus símptomes corporals, els sabré identificar per a entendre quins missatges inconscients m'estan donant les meves emocions? Podré canviar el meu missatge mental per a sanar les meves emocions? Sabré donar les gràcies als símptomes que han vingut a sanar-me?

Etapa 7:
Escollir les eines que ens acompanyaran.

Sabré utilitzar les eines apreses? Podré aplicar-me-les a mi i als altres? Podrem sanar com a comunitat? Com aconseguiré l'energia que necessito per a millorar? Com trobaré el meu benestar?

Etapa 8:
Como aplicar l'emoció en les nostres accions.

Sabrem aplicar els nostres pensament i passar a l'acció?Per a què aplicar les emocions positives en allò que faig? La nostra psique millorarà fàcilment? Sabré acceptar el que hi ha?

Etapa 9:
Afrontar la vida i celebrar-la.

Què podrien ser les meves expectatives? Amb els meus canvis, sabré entendre els meus nous somnis? La consciència personal aconseguirà la meva transformació?