EL MÈTODE

Els adults estem educant en un món en constant canvi, perquè la generació més jove es troba transitant la cultura del no-esforç i la immediatesa dels resultats, no acceptant de manera saludable la frustració. Les xarxes socials i tot el que elles comporten, estan educant als nostres joves de manera disfuncional.

La societat s’ha vist enriquida per la tecnologia, amb els seus avantatges i desavantatges, com són una màxima comunicació versus l’aïllament social; moltes opcions d’entreteniment versus dissociació de la realitat; obertura de la intimitat versus alteració de la mateixa autoimatge.

En aquesta línia, el Mètode Sok Ki Sok facilita eines d’Intel·ligència emocional enfocades a la millora de la comunicació intrapersonal i interpersonal, treballant valors de manera transversal i amb la pràctica de l’autoconeixement.
Aquesta facilitació es fa en tres àmbits o esferes d’acció:

A través de les escoles, entrant a les aules. Els professionals del Sok Ki Sok entren a les aules per a afavorir dinàmiques de grup que millorin el grau de connexió del grup-classe, i també en professorat i alumnat.
A través del professorat, formant als equips docents. Els professionals del Sok Ki Sok assessorem els equips docents amb eines de resiliència, perquè puguin empatitzar amb el grup i la seva estabilitat.
A través de les famílies. Els professionals del Sok Ki Sok, obren ponts de comunicació amb les seves filles i fills establint i milloren vincles en aquesta etapa.